Home Page Image
  Human Resource Management
  Exclusief - Bedrijfsetiquette speciaal voor
  uw HRM vraagstukken

HAWS Informatie >
Bent u een Starter of Directeur iedereen z'n eigen Emolumenten

Husmann Advies Werving & Selectie kunt u bereiken op onderstaand adres:

Schelphoek 94,
1813 SE Alkmaar
Mobiel: +31(0)629427315
info@hawervingselectie.nl

Husmann Advies Werving & Selectie (HAWS) onderdeel van Husmann Advies is dienstverlener op het gebied van exclusieve werving & selectie en detachering

HAWS heeft haar vakgebied weten uit te breiden met de volgende door Kamer van Koophandel uitgegeven SBI-codes:

SBI: 7112    Ingenieurs en overig technisch ontwerp en                         advies Overheidsdiensten

SBI: 6202    Advisering op het gebied van
                  informatietechnologie

SBI: 70221  Organisatieadviesbureaus

SBI: 7810    Arbeidsbemiddeling


Toelichting SBI codes >

Klein nieuws

HAWS werkt nu nog vanuit de vestiging Alkmaar maar zal zich binnen afzienbare tijd verplaatsen naar een kantoor te HaarlemHAWS HOME >
Ga naar (HTPA) Husmann Technisch Product Advies (Ingenieursbureau) >


HAWS HOME >HAWS HOME >HAWS HOME >HAWS HOME >HAWS HOME >


Husmann Advies Werving & Selectie
Human Resource Management

 
Husmann Advies Werving & Selectie Procedure!

Ook bekend en opgenomen in onze Algemen Leveringsvoorwaarden.

Husmann Advies Werving & Selectie maakt deel uit van Husmann Advies sinds 2002

Husmann Advies Werving & Selectie (HAWS) is een dienstverlener op het gebied van exclusieve werving en selectie en bemiddeld vraag aan aanbod variërend van starter tot Directeur in de Randstad- Holland.

HAWS is als werving en selectiebureau specialist in de bemiddeling van vaste banen binnen een breed vakgebied. Ruim 16 jaar zijn wij actief in de regio's Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden Nederland. Wij kennen de bedrijven, de projecten en de cultuur van de organisaties goed en kunnen u daarom uitstekend adviseren welke kandidaten voor u interessant kunnen zijn

Vanuit de vestiging Alkmaar houdt de consultant zich dagelijks bezig met het voeren van intakegesprekken, het opstellen van kandidatenprofielen, verwerken van opdrachtintakes bij onze cliënten en het matchen van vraag aan aanbod. De consultant is als geen ander in staat uw werving en selectie opdrachten binnen een breed vakgebied op een adequate wijze uit te voeren. Als vakspecialist met zeer ruime ervaring in uw branche kennen wij de specifieke werkzaamheden en de eisen die gesteld moeten worden aan zowel opdrachtgevers als kandidaten

Veel van onze cliënten, zoals, adviesbureaus, engineeringbureaus, algemene operationele technische bedrijven, automatiseerders, Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat, doen vrijwel dagelijks een beroep op HAWS. Zij zijn er inmiddels van verzekerd dat de aan HAWS gegeven opdrachten met kennis van zaken, discreet en objectief worden uitgevoerd

Bij het uitvoeren van werving en selectie- opdrachten begeeft HAWS zich niet op het terrein van de wegsnoepende headhunter ook wel koppensnellers de executive Search, met andere woorden: HAWS houdt zich niet bezig met een actieve benadering van kandidaten welke momenteel bij collega- bedrijven werkzaam zijn. Zo zijn onze cliënten er altijd van verzekerd dat HAWS in voorkomende gevallen geen kandidaten benadert die bij haar cliënten werkzaam zijn. Wel maakt HAWS gebruik van andere beproefde en succesvolle wervingsmethodieken zoals File Search, Network Search en Media Search.

File Search

Dankzij het in de loop der jaren zorgvuldig opgebouwde netwerk en de omvangrijke en geautomatiseerde bestanden van HAWS, is File Search een efficiënte en effectieve methode om onze cliënten zeer snel uitsluitsel te geven of kandidaten die, op grond van hun competentieprofiel, matchen met het door de cliënt opgestelde “ideale kandidaat-profiel”. HAWS is in staat dit “interne” traject doorgaans binnen een relatief korte periode succesvol af te ronden.

Network Search

Indien onze consultant van mening is dat er geen passende kandidaten in onze bestanden aanwezig zijn wordt dit met de cliënt afgestemd om eventueel extern te werven. Bij externe werving dient de cliënt overigens de keuze te maken om te werven met behoud van de eigen identiteit dan wel anoniem. Media Search opdrachten worden uitgevoerd volgens de File Search werkwijze.

Media Search

Dankzij het in de loop der jaren zorgvuldig opgebouwde netwerk en de omvangrijke en geautomatiseerde bestanden van HAWS, is File Search een efficiënte en effectieve methode om onze cliënten zeer snel uitsluitsel te geven of kandidaten die, op grond van hun competentieprofiel, matchen met het door de cliënt opgestelde “ideale kandidaat-profiel”. HAWS is in staat dit “interne” traject doorgaans binnen een relatief korte periode succesvol af te ronden.

Vergoeding

De vergoeding voor de door HAWS uit te voeren werving en selectiewerkzaamheden wordt vooraf vastgesteld en is afhankelijk van de gekozen werkwijze. HAWS hanteert voor een succesvol uitgevoerde File Search opdracht (ook ZZP W&S) een percentage van het bruto jaarsalaris van de nieuwe medewerker inclusief vakantiegeld maar exclusief emolumenten. Van deze vergoeding, wordt 50% bij plaatsing van de kandidaat, in rekening gebracht. De overige 50% zodra de proeftijd is verstreken.

Bij Network Search neemt de cliënt een belangrijk deel van de werkzaamheden voor eigenrekening. Zo zal de opdrachtgever doorgaans een kandidaat zelf willen testen. Voor een succesvol uitgevoerde Network Search opdracht hanteert HAWS een minimale vergoeding van een percentage van het brut jaarsalaris van de nieuwe medewerker inclusief vakantiegeld maar exclusief emolumenten. Van deze vergoeding, wordt 50% bij plaatsing van de kandidaat in rekening gebracht. De overige 50% zodra de proeftijd is verstreken.

Media Search kent een zeer specifieke werkwijze. Daarom zal voor iedere Media Search opdracht door de consultant van HAWS een op maat gesneden offerte worden aangeboden. Bij Media Search ontvangt de cliënt, na bevestiging van de opdracht door HAWS, altijd direct een factuur met betrekking tot de gemaakte media kosten. Bij een succesvolle afronding van een Media Search opdracht wordt tenminste 50% van de mediakosten in mindering gebracht op het door HAWS in rekening gebrachte Werving & Selectie tarief.

Garantieregeling

Indien onverhoopt binnen één maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst met de nieuwe medewerker wordt beëindigd beschouwd HAWS de opdracht als niet afgerond en zal HAWS, zonder additionele vergoeding (met uitzondering van eventuele mediakosten), een nieuwe kandidaat voorstellen mits de opzegging niet het gevolg is van een wijziging of het niet nakomen van de afgesproken arbeidsvoorwaarden door de cliënt en/of de beëindiging niet het gevolg is van reorganisatie, afvloeiing, fusie of overname en onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de cliënt de reeds uitgebrachte facturen door HAWS heeft voldaan. Bij Network Search is deze garantieregeling niet van toepassing.

Referenties

De consultant van HAWS trekt van alle voor te stellen kandidaten altijd de referenties na indien de kandidaat hier zijn of haar toestemming voor geeft. Indien de cliënt zelf referenties wil inwinnen dient de cliënt HAWS hiervan vooraf in kennis te stellen. Dit om doublures te voorkomen.

Kwaliteit

De aanstelling van de juiste medewerker is voor HAWS tevens de afsluiting van de opdracht. Het spreekt voor zich dat het uiteindelijke succes van de samenwerking tussen de cliënt en HAWS wordt bepaald door het functioneren van de nieuwe medewerker in de praktijk. Daarom zal HAWS in de eerste drie maanden na indiensttreding nauw betrokken blijven bij het functioneren van de nieuwe medewerker om te zien of deze zich op de gewenste wijze ontwikkelt.

Informatie kunt u aanvragen via mail of door contact op te nemen tijdens kantooruren met Dhr. Freddy Husmann.


HAWS kunt u bereiken op onderstaand adres:

Schelphoek 94,
1813 SE Alkmaar
Mobiel: +31(0)629427315
Kantoor: +31(0)610530131


info@hawervingselectie.nl

HAWS is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren:
maandag tot vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur

Met uitzonderingen van zon en feestdagen

 
 De op deze site geschreven teksten kunnen geen rechten aan ontleend worden. Made by Site_Advisor HAICT.