Home Page Image
  Human Resource Management
  Exclusief - Bedrijfsetiquette speciaal voor
  uw HRM vraagstukken

HAWS Informatie >

Bent u een Starter of Directeur iedereen z'n eigen Emolumenten

Husmann Advies Werving & Selectie kunt u bereiken op onderstaand adres:

Schelphoek 94,
1813 SE Alkmaar
Mobiel: +31(0)629427315
info@hawervingselectie.nl

Husmann Advies Werving & Selectie (HAWS) onderdeel van Husmann Advies is dienstverlener op het gebied van exclusieve werving & selectie en detachering

HAWS heeft haar vakgebied weten uit te breiden met de volgende door Kamer van Koophandel uitgegeven SBI-codes:

SBI: 7112    Ingenieurs en overig technisch ontwerp en                         advies Overheidsdiensten

SBI: 6202    Advisering op het gebied van
                  informatietechnologie

SBI: 70221  Organisatieadviesbureaus

SBI: 7810    Arbeidsbemiddeling

Toelichting SBI codes >


Klein nieuws

HAWS werkt nu nog vanuit de vestiging Alkmaar maar zal zich binnen afzienbare tijd verplaatsen naar een kantoor te Haarlem


 


Husmann Advies Werving & Selectie
Human Resource Management
HAWS Humen Resource Management extra informatie >

Husmann Advies Werving & Selectie (HAWS) levert en adviseert binnen projectbeheersing en technisch management voor Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten in de Randstad. Binnen dit segment adviseren wij enerzijds op het vlak van technisch WTB, civiel, wegen & waterbouw en anderzijds op het vlak van financiën, overall planning, risicoanalyse, plan van aanpak schrijven, ICT-programmering, informatiemanagement, SE (system engineering) en areaalgegevensbeheer

HAWS gaat voor langdurige samenwerking op projectbasis/productenlevering, bemiddeld tussen vraag en aanbod. HAWS verzorgt voornamelijk de werving en selectieprocedure waarin de kandidaat in dienst treed van de opdrachtgever danwel via HAWS als detachering professional ZZP’er of interimmer zijn dienstverband aan zal gaan. Dat vraagt om grote betrokkenheid, transparantie en exclusiviteit, met de daarbij horende bedrijfsetiquette. HAWS zorgt voor deze ingrediënten en blijft bij iedere productlevering betrokken. Dat uit zich in intensief meedenken, zoeken naar mogelijkheden en het geven van doordachte adviezen. HAWS-inziens levert deze openheid en wederzijdse betrokkenheid gedurende het gehele traject enerzijds vruchtbare samenwerking op en anderzijds de beste resultaten

De consultant is als geen ander in staat uw bemiddelingsprocedure binnen een breed vakgebied op een adequate wijze te bemiddelen. Als vakspecialist met zeer ruime ervaring in uw branche kent HAWS de specifieke werkzaamheden en de eisen die gesteld moeten worden aan zowel opdrachtgevers als kandidaten

Referenties

De consultant van HAWS trekt van alle voor te stellen zowel kandidaten als opdrachtgevers altijd de referenties na indien zowel de kandidaat als opdrachtgever hier zijn of haar toestemming voor geeft. Indien de cliënt zelf referenties wil inwinnen dient de cliënt HAWS hiervan vooraf in kennis te stellen. Dit om doublures te voorkomen. Meer informatie info@hawervingselectie.nl

Carière Kwaliteit voor u als Kandidaat


Als kandidaat kunt u heel wat van ons verwachten. Indien gewenst helpt de consultant u graag, middels persoonlijke en vakgerichte trainingen en cursussen, uw sollicitatieprocedure tot een overtuigend succes te maken. Ook blijft de consultant beschikbaar voor uw persoonlijke vorming en trainingen binnen & onderweg naar uw nieuwe carrière. Bovendien kunt u erop rekenen dat u ook na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever een beroep kunt blijven doen op uw persoonlijke consultant, die desgewenst uw carrière blijft volgen

Kwaliteit voor de opdrachtgever


Vanuit onze algemene leveringsvoorwaarden bepaald een succesvolle bemiddeling tevens de afsluiting van de contractuele opdracht tenzij er op basis van detachering wordt gewerkt. Vanuit oogpunt kwaliteit en duurzaamheid blijft HAWS verbonden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Het spreekt voor zich dat het uiteindelijke succes van de samenwerking tussen de cliënt en HAWS wordt bepaald door het functioneren van de nieuwe kandidaat in de praktijk. Daarom zal HAWS in de eerste drie maanden na indiensttreding nauw betrokken blijven bij het functioneren en ontwikkelen van de kandidaat om desgewenst bijsturing danwel bijscholing te arrangeren
.

HAWS HRM Werving & Selectie procedure >
 
 De op deze site geschreven teksten kunnen geen rechten aan ontleend worden. Made by Site_Advisor HAICT.